Huzart, de beheerder van de desbetreffende website, hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De informatie opgevraagd in de formulieren zal gebruikt worden in het kader van communicatie met de bezoeker omtrent een aankoop of vragen van een product

Enkel uw contactgegevens zoals naam en e-mailadres alsook antwoorden op eventueel gestelde vragen worden bewaard. Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar bewaard binnen het bedrijf. Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde server of via een online beveiligde clouddienst. De persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan externen.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage, verwijdering en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Dit recht kan uitgeoefend worden door het ‘contactformulier’ in te vullen met als onderwerp ‘Web’ op de contactpagina

U kunt ons contacteren via info@studentkickoff.be. Indien u vindt dat ons privacybeleid niet voldoet aan de nodige vereisten kunt u steeds een klacht indienen bij de Privacycommissie.